كودكان ، اسباب بازيها و ايمني شيميايي
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
0 نظر
645 بازدید

مواد شيميايي درصورت دارابودن خصوصيات زيرخطرناك هستند: 1 - اثرات سمي 2- آسيب پذيري افراد 3- درمعرض قرارگيري كافي ناميده ميشود.

« مثلث خطر » كودكان و اسباب بازيها موارد ويژه اين مثلث هستند كه به اصطلاح چراكه كودكان در برابر مواد شيميايي بسيارآسيب پذير هستند و از طريق اسباب بازيها در معرض اين مواد قرار مي گيرند .

درصورتيكه مواد شيميايي مورد مصرف در اسباب بازيها سمي و قابل انتقال به بدن كودكان باشند، اثرات نامطلوبي را مي توانند موجب شوند. مجمع بين الدولي ايمني شيميايي در چهارمين نشست توجه ويژه اي را بركودكان بخاطر احتمال رو به افزايش قرارگيري در معرض مواد شيميايي و آسيب پذيري آنها معطوف داشت.

در حال حاضر در سطح جهان راهكارهاي پايش موجود امكانات تعيين، تشخيص، رديابي و يا كنترل بيماريهاي بزرگسالاني را كه در دوره كودكي در معرض اين مواد قرار گرفته اند را فراهم نمي آورد .

در اين مقاله سعي شده است با بررسي بيشتر اين خطرات و ارائه گزارشاتي از سطح دنيا كه توسط مجمع بين الدولي ايمني شيميايي (IFCS) تهيه شده اند، مواد شيميايي خطرناك موجود در اسباب بازيها همچون فتالات ، دي ايزو نونيل فتالات (DINP)، بيس فنل A (BPA) : پلي وينيل كلرايد (PVC) و مواد ضد حريق، فلزات سنگين و اثرات آنها بيشترمعرفي گردند.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر