گروه ارزیابی و پیامدسنجی راهبردی

گروه پژوهشی ارزیابی و پیامدسنجی راهبردی با هدف "عرضه الگوهایی جهت بهبود فرایند سیاستگذاری و ارزیابی سیاست" و هم‌چنین "راه­ اندازی جریان ارزیابی سیاست­ها در چرخه سیاستگذاری" پایه‌گذاری شده است. بر اين اساس ماموريت مرکز پژوهشی ارزیابی و پیامدسنجی راهبردی، ارتقاء هوشمندی در خلق سیاست از طریق غنی‌سازی دستگاه اندیشه در سطح کشور  ، به منظور خلق شایستگی دفاعی و ارتقاء قدرت ملی می­باشد.

  •       فعالیت­های انجام شده:

1-     تهیه سند راهنمای تحلیل سیاست

2-     ارائه الگوی ارزیابی سیاست

  •       خدمات قابل ارائه:
  1. توسعه الگو: بررسی دانش روز سیاست گذاری و ارزیابی سیاست در دنیا و استفاده از تجربیات خبرگان و صاحب نظران جهت احصاء الگوهای درست سیاستگذاری و روش­های ارزیابی سیاست
  2. مشاوره و تسهیلگری: ارائه خدمات مشاوره به مدیران و سیاست گذاران
  3. توانمندسازی: آموزش و توانمندسازی مدیران
  4. تبادل تجارب: ارائه تجارب برتر
  5. ارزیابی و تحلیل: ارزیابی و تحلیل سیاست­ها به‌منظور انتخاب سیاست درست و هم‌چنین ارزیابی سیاست‌های منتخب حین اجرا و پس از اجرای سیاست
  •     فعالیت­های آینده:

1-     شبکه­ سازی داخلی از متخصصان

2-     شناسایی متخصصان دانشگاه‌ها

3-     آماده ­سازی و انتشار کتب

4-     تهیه مقالات و گزارش­های مفید

5-     شناسایی و تبادل تجارب قابل انتقال

6-     تدوین اسناد در خصوص سیاستگذاری

7-     شفاف­سازی نقش سکانداران